วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

31 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียน โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี